Verhogen tafel

categorie: Tafels
Verhogen tot reguliere tafelhoogte en opknappen oude tafel voor een café/restaurant. Uitgevoerd in opdracht bij Stichting Stunt.

Originele tafel en inkorten poten:

Verlengingen voor poten uit resthout, na verouderen en beitsen. Gaten boren ten behoeve van deuvelverbindingen:

Resultaat na lijmen, klemmen en afwerken: